Türkçe İçin     For English
 
 

 

PRODUCTS & SOLUTIONS

ÜNSAL ASANSÖR chooses three brances as interest area

Elevator Assembly
Elevator Car Manufacturing
Periodial Maintenance

You can find out Elevator Car and Door models with following links

  
  

 

You can download whole cataloge with following link (in Turkish)

  

 

UNSAL ELEVATOR CO. uses following standards during its processes


TS EN 12016   
Date : 24.01.2002
Elektromanyetik Uyumluluk- Asansörler, Yürüyen Merdivenler ve Yürüyen Bantlar İçin Ürün Grubu Standardı
Direktif : 89/336/EEC, 95/16/EC, 98/37/EC


TS EN 60204-32  
Date : 16.04.1999
Makinalarda güvenlik - makinaların elektrik donanımı -Bölüm 32: Asansör makinaları için kurallar
Direktif : 98/37/EC


TS 9766 HD 360 S2
Date : 04.04.1997
Kablolar-Normal Kullanımlar İçin Kauçuk Yalıtımlı Dairesel Asansör Kabloları
Direktif : 73/23/EEC


TS 9761 EN 50214
Date : 24.02.1998
Kablolar-Asansörler İçin Bükülgen Kablolar
Direktif : 73/23/EEC


TS 10922 EN 81-1
Date : 03.04.2001
Asansörler- Yapım ve Montaj İçin Güvenlik Kuralları- Bölüm 1: Elektrikli Asansörler
Direktif : 95/16/EC


TS 12255
Date : 19.04.2000
Yetkili Servisler - Asansörler, Yürüyen Merdivenler, Yürüyen Yolcu Bantları İçin - Kurallar


TS IEC 245-5
Date : 07.04.1997
Kablolar-Kauçuk Yalıtımlı-Beyan Gerilimi En Çok 450/750 V Olan Bölüm 5: Asansör Kabloları


TS ISO 4190-5
Date : 22.02.2001
Asansörler ve Servis Asansörleri- Bölüm 5: Kumanda Tertibatları, Sinyalleri ve İlâve Bağlantılar


TS EN ISO 9001:2000
Date : 11.2001
Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar

 

 
Back To op

 

 

Legal Notice & Privacy Policy   Hosting : Westhost Inc.